"Oral history"

Toen we de eerste keer met de mensen van het MAS praatten in juni 2008, viel direct ook de term "oral history", het gaan interviewen van mensen, en dat op video vastleggen. Een hedendaagse manier van geschiedschrijving, van vastleggen van getuigenissen.

Toen was ik bezig met het schrijven van "fragmenten uit de ateageschiedenis", en besloot om het luik "mensen" niet toe te voegen, maar over te laten aan dit MAS initiatief.

Tussen augustus 2011 en december 2011 hebben we 20 ateanen ontmoet, van diverse pluimage, uit diverse afdelingen: fabrikatie, ontwikkeling, installatie, marketing en verkoop, directie, personeelsdienst, uit alle rangen van het bedrijf. Hun getuigenis hebben we op video vastgelegd.

Het was ook voor ons zeer boeiend: elk van deze mensen heeft vanuit zijn of haar standpunt een positieve kijk op het ateaverleden, zoals hij of zij dat beleefd heeft..
Wat zal nu met deze informatie gebeuren?

Karel Verhelst
Jan Verhelst


laatst gewijzigd op 09/01/20 door Jan Verhelst